بدن انسان طوری طراحی شده است که هماهنگ با طبیعت عمل کند.طبق این طراحی ما باید با طلع خورشید از خواب بیدار شویم و زندگی خود را آغاز کنیم و با غروب خورشید کم کم فعالیت هایمان را کم کرده و آماده خواب و استراحت شویم.

اینکه امروزه زندگی ما از این روال خارج شده است،به مرور تاثیرات منفی خود را روی سلامتی جسم و روح ما نشان میدهد ما را از مسیر زندگی شاد و سالم و موفق دور و دورتر میکند.این مطلب از نظر علمی هم یک چیز ثابت شده است و در روایات دینی هم به آن توصیه های زیادی شده است.

مثلا پیامبر اسلام "ص" میفرمایند:

سحرخیزی مبارک است و همه نعمت ها به ویژه روزی را می افزاید،

صبح گاهان در پی نیازمندی هایتان بروید زیرا آسان به دست می آید.

 

از امروز شروع کنید به شب ها یک ربع یا نیم ساعت زودتر خوابیدن و صبح ها زودتر بیدار شدن تا با طلوع خورشید شما هم زندگی تان را آغاز کنید،بعد از چند هفته از تاثیراتش شگفت زده می شوید، امتحان ش کنید