امیرو پسری بی سرپرست است که در جنوب با شرایط سختی زندگی میکند، امیرو آرزو های بزرگی در سر دارد و برای رسیدن به آنها تا جایی که میتواند تلاش میکند و هزینه میپردازد.

شما همزمان که مشغول دیدن فیلم هستید برای خودتان یک امیرو میشوید که برای رسیدن به علایقش میدود و نمیگذارد کسی حقش را بخورد،بیشتر از این نمیتوانیم در مورد فیلم توضیح بدهیم چون بی مزه میشود اما هر وقت زندگی برایتان سخت و خسته کننده شد، انقدر که حوصله هیچ کاری را نداشتید میتوانید با دیدن فیلم "دونده" نفس تازه ای بگیرید و برای رسیدن به هدف از دیگران جلو بیفتید!کارگردان فیلم "امیرنادری" و سال تولید فیلم "1363" است و در آن زمان توجه جهان را به سینمای ایران جلب کرده است و برنده جایزه های زیادی است!

خواندن این تحلیل ها هم بعد از دیدن فیلم خالی از لطف نیست!

نقد فیلم دونده 1

نقد فیلم دونده 2