سلام:)

کاغذرنگی گرچه تازه کار است اما اهداف بزرگی در سر دارد؛
اگر نوجوان هستید یا نوجوون ها را دوست دارید یا با آنها سروکار دارید میتوناید با ما همکاری کنید،


یک)

_طراحی قالب مناسب برای وبلاگ
_طراحی عکس یا نماد مناسب برای وبلاگ و آواتار کاغذرنگی

دو)

_معرفی کتاب های مناسب برای نوجوان ها،ترجیحا همراه با عکس نوشته شده توسط خودتان
_داستان و شعر مناسب برای نوجوانان از خودتان
_معرفی فیلم مناسب نوجوانان از خودتان
_متن های آموزشی،سبک زندگی، مثل کلیشه نباشیم ها و سبک زندگی کاغذرنگی نوشته شده توسط خودتان

سه)

_معرفی ما در وبلاگ ها یا صفحات مجازی تان بالخصوص به نوجوانان

چهار)

_انتقاد و پیشنهادات سانزنده


این صفحه به مرور کامل میشود:)