من فکر میکنم برای معرفی یک کتاب شعر،نوشتن چند تا از شعر هایش کافی است،شعر ها خودشان خودشا را خیلی خوب معرفی میکنند:)

 

یک.

دیوار های آسمان سیمان و سنگ است

هم خانه و هم کوچه و شهر تنگ است

من یونسم

دنیا نهنگ است.

 

دو.

تنهایی ام اهرام مصر است

با روز و روز و شب هایی ابوالهول

من مینویسم، واژه ها:شن

من مینویسم،دفترم:باد

من

یعنی:بیابان،همسرم:باد


من بیابان


سه.

جاروی بلندِ عشق

تارهای عنکبوت را

از چهار گوشه ی دلم

پاک کرد و رُفت

دستِ دوست

کاغذ سکوت را مچاله کرد

دفترم دوباره شعرِ تازه گفت.

 

 

کتاب "من بیابان، همسرم باد"،شامل 33 شعر نو از خانوم "عرفان نظر آهاری" است با تصویر گری هایی از آقای "رضا دالوند" که گاهی از خود شعر ها هم بهتر شده است، این کتاب را نشر "نور ونار" منتشر کرده است.